är en betydande leverantör av industrifläktar med stor innovationsförmaga och 40 ars erfarenhet.  läs mehr
Takfläktar för utsugsdrift.. Modellerna 500 och 800 är tillverkade i stark formsprutad plast  läs mehr
Vi är kvalitetscertifierade enligt Certifikat ATEX 94/9/EC  läs mehr
 

VENTUR tekniska ab, Göteborg

Manufakturgatan 7A
SE-417 07 Göteborg, Sweden
fax +46 31-23 87 98 +46 31-23 50 80 e-mail: info@ventur.se

VENTUR tekniska ab, Stockholm

Västberga Allé 1A
SE 126 30 HÄGERSTEN, Sweden
fax +46 8-534 101 99 +46 8-534 101 90 e-mail: info@ventur.se

Fläktar "ATEX"

är skyldig att följa de specificerade kraven i direktiv 99/92/EC (”ATEX USERS”) (89/391/EWG) gällande nimimikraven att förbättra säkerhet och skydda arbetsmiljön för personal fran hälsorisk i explosiv atmosfär.

Tillbehör -"ATEX"

Tillbehör för ELF ATEX-fläktar
Explosionssäkra fläktar : Ventur tillverkar explosionssäkra fläktar vilka är certifierade enligt ATEX Direktivet 94/9/EC och utförda enligt kvalitetssäkerhetskraven för produkter som ska användas i potentiellt explosiv atmosfär enligt normen EN-13980. Venturs explosionssäkra fläktar används för ett stort antal applikationer såsom vid lackering, kemiska laboratorier, petroleumkemi samt övriga installationer som kräver explosionssäkra fläktar. Venturs explosionssäkra fläktar finns i utförande såsom kanalfläktar, axialfläktar, radialfläktar och takfläktar och kan därmed tillgodose behovet för ett stort antal olika applikationer beroende på kundens miljö och önskad arbetspunkt. Venturs explosionssäkra fläktar finns utförda som gjutna, i plåt och plast. Vi erbjuder även fläktarna med ett flertal olika utförande på motor, utförande med PTC och även för varierande temperaturområden och med olika skyddskåpor Vi erbjuder även kompletta tillbehör såsom stosar, stativ, flänsar, galler, vibrationsdämpare och filter och i de fall kunden så önskar tillhandahåller vi kompletta produkter där fläkten är en ingående komponent. : Explosionssäkra fläktar